Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

CHOMSKY NOAM, ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2007WILHELM REICH, ΑΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΑΚΟ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ 1983SINGMUND FREUD, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1998