Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

LEVI-STRAUS CLAUDE. Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΠΑΤΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια: